Điều khoản dịch vụ ( Term of Service)

Điều khoản dịch vụ (Term of Service)

Xin vui lòng đọc kỹ điều khoản dịch vụ sau đây trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

  1. Chấp nhận điều khoản

1.1. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đủ tuổi pháp lý để ký kết một hợp đồng và tuân thủ các điều khoản của chúng tôi.

1.2. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng trang web này chỉ được thực hiện cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ luật pháp nào.

  1. Bản quyền

2.1. Tất cả các nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, đồ họa, biểu đồ, hình ảnh, video, biểu tượng, biểu mẫu và mã nguồn, thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba sở hữu được phép sử dụng.

2.2. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sản xuất, tải lên, đăng tải hoặc truyền bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

  1. Bảo mật

3.1. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân theo Chính sách Bảo mật.

3.2. Bạn chịu trách nhiệm duy trì bảo mật thông tin đăng nhập và không chia sẻ tài khoản của mình với bất kỳ ai khác. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động được thực hiện dưới tên người dùng và mật khẩu của bạn.

  1. Miễn trừ trách nhiệm

4.1. Trang web này được cung cấp “như đã có” và “khi có sẵn” mà không có bất kỳ bảo đảm nào, rõ ràng hoặc ngụ ý.

4.2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc gián đoạn nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này.

  1. Thay đổi điều khoản

5.1. Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản dịch vụ này vào bất kỳ thời điểm nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web này.

5.2. Bạn nên kiểm tra lại điều khoản dịch vụ này định kỳ để cập nhật với các thay đổi. Tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

  1. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về các điều khoản dịch vụ này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

vancauhoi@gmail.com

Scroll to Top